Aktuellt
 


Rådhusbygget

Rådhuskvarteret i Kristianstad byggs om till ett nytt kommun och regionhus som skall stå klart vid nyår 2014. Fasaderna från det gamla rådhuset byggda 1890 bevaras för att främja det kulturella och estetiska värdet.

Kristianstads Svets & Montage har fått förtroendet att utföra stagningen av fasaderna.
Stöttorna har tillverkats på plats i våran verkstad och sedan fraktats in till rådhuset.

Stöttorna har sedan fästs i mark och fasad och sammansvetsats för en stabil konstruktion.


Information om arbetet som har utförts V 37-46

* 26 stöttor har monterats
* 21 st 13,5m höga
* 5 st 16m höga
* 84 ton stål
* 1800 mantimmar
 

Klicka på bilden för att se fler och större bilder

 
  


 

||