Aktuellt
 


Certifiering
Enligt SS-EN 1090-1
 
Vi påbörjar nu arbetet med att certifiera oss i enlighet med
SS-EN 1090-1
Målet är att vara klar med certifieringen före den 30/6-2012.

Kraven på utförande av bärande stålkonstruktioner som som nu befinner sig i BSK och BKR kommer att sluta gälla och ersätts nu av en europeisk standard.
Detta innebär att vi efter att ha blivit godkända av ett anmält organ (utsett av Swedac) kommer att få CE märka våra produkter. Denna märkning visar att krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper såsom kontrollprocedurer uppfylls.


 


 
  


 

||